Social Impact Bonds (SIB) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Social Impact Bonds (SIB)

Meer artikelen

Omschrijving

Toekomstige besparingen worden ingezet als prestatievergoeding. Alleen als de doelstellingen worden gehaald, wordt de prestatievergoeding uitbetaald.

Werking

Private partijen financieren het opzetten en uitvoeren van een overheidsprogramma. Het overheidsprogramma is gericht op het verbeteren van de positie van een bevolkingsgroep en daarmee op het behalen van maatschappelijke besparingen. Als de maatschappelijke doeleinden zijn behaald, vindt er voor de overheid/gemeente een besparing plaats. Afhankelijk van de vooraf gemaakte prestatie-afspraken, ontvangen de investeerders een rendement in relatie tot de effectiviteit van het programma. Worden de beoogde besparingen niet door het programma gerealiseerd, dan hoeft de overheid/gemeente het geïnvesteerde geld niet terug te betalen.

Deze constructie is als eerste ontwikkeld en toegepast in Engeland en nu ook operationeel in Nederland.

Sterk

  • Zonder extra geld uit te geven toch doelstellingen behalen.
  • Betrekken private sector bij publieke doelen.

Zwak

  • Relatief onbekend;
  • Lastig om doelstellingen te kwantificeren.

Meer informatie

Social Impact Bonds

Voorbeelden

voorbeeld 1: Petersborough Prison (Engeland)
voorbeeld 2: Jeugdwerkloosheid Rotterdam
voorbeeld 3: Werkloze jongeren Utrecht

Voorbeeld 1

Petersborough Prison (Engeland)

 

Britse private investeerders hebben 5 miljoen pond gestort in een programma ter voorkoming van het opnieuw in de fout gaan door ex-gedetineerden van de Britse Peterborough-gevangenis. Als het project een succes is, krijgen deze investeerders in totaal 8 miljoen pond uitgekeerd.

Bijzonderheden

De Britse overheid en de nationale loterij zijn de trekkers van dit project en ook de partijen die uitbetalen als het project een succes is. Het project is gestart in 2010. Het resultaat van het project is nog niet bekend.

Doelgroep

Alternatieve investeerders

Voorbeeld 2

Jeugdwerkloosheid Rotterdam        

 

In Rotterdam wordt veel gedaan om de (jeugd)werkloosheid binnen de gemeente te bestrijden. Hierbij wordt naar meerdere oplossingen gekeken onder andere een Social Impact Bond met de Buzinezzclub. De Buzinezzclub is een re-integratieproject dat ondernemerschap bij werkloze jongeren stimuleert.

Door jongeren te begeleiden en trainingen te geven worden ze gestimuleerd om wat met hun passies te gaan doen. Tijdens dit proces worden de jongeren geholpen bij het maken van een ondernemingsplan en het starten van hun eigen bedrijf. Als dat niet lukt stromen ze door naar een opleiding of een baan om op die manier aan een verbeterde toekomst te werken. Vanwege de succesvolle eerdere trajecten is de Buzinezzclub geselecteerd voor een investering door middel van een Social Impact Bond.

Bijzonderheden

Investeerders die mee doen aan deze Social Impact Bond investeren niet alleen rechtstreeks in dit doel, maar proberen ook een duurzame verbetering voor de doelgroep in Rotterdam te realiseren.

Doelgroep

Overheden, maatschappelijke beleggers.

   

Voorbeeld 3

Werkloze jongeren Utrecht      

 

Innovatieve financiering om jongeren aan een baan te helpen.
 
De gemeente Utrecht, Rabobank Foundation en Start Foundation werken mbv een nieuwe financieringsconstructie samen om jongeren zonder startkwalificatie in de gemeente Utrecht aan het werk helpen. Hierin wordt samengewerkt met The Colour Kitchen. De samenwerking heeft tot doel ruim 250 jongeren de weg naar een baan te laten vinden.
 

In de gemeente Utrecht zijn veel jongeren niet in staat een betaalde baan te vinden of te behouden. In de samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke investeerders en The Colour Kitchen wordt er gericht geïnvesteerd om deze jongeren deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. The Colour Kitchen biedt al jarenlang met succes leerwerktrajecten aan voor jonge mensen van 17 tot 35 jaar die gemotiveerd zijn om in de horeca of dienstverlening te werken. Daarnaast worden de deelnemers begeleid naar betaald werk. Rabobank Foundation is al vele jaren betrokken bij dit initiatief.

Social impact bonds: een nieuwe manier van financieren

Een ‘Social Impact Bond’ is een heel andere manier van denken én financieren van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het is geen subsidie om inspanningen te verrichten, maar een gerichte investering die op basis van daadwerkelijk gerealiseerde prestaties wordt beloond aan de hand van vastgestelde criteria. Via een innovatieve publiek-private financieringsconstructie betaalt de gemeente de investeerders – in dit geval Rabobank Foundation en Start Foundation- en de sociale onderneming met rendement terug als de jongeren een diploma hebben behaald en een baan hebben gevonden. Overheden op alle niveaus en sociale ondernemingen tonen belangstelling voor deze manier van samenwerken. Door bezuinigingen zijn er namelijk minder middelen beschikbaar en het rendement kan bijdragen aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering van sociale ondernemingen. Daarbij heeft het ook een positief effect op de hoogte van de uitkeringen die nu nodig zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroepen

Werkloze jongeren.

      

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.