Stadsontwikkelingsproject Piushaven - Tilburg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stadsontwikkelingsproject Piushaven - Tilburg Afnamegarantie

Meer artikelen

De gemeente Tilburg geeft de garantie dat de bij oplevering de onverkochte woningen worden afgenomen van de ontwikkelaar tegen 90% van de taxatiewaarde.

De gemeente Tilburg, ontwikkelaar en corporatie hebben hiervoor een eigen fonds (WBB) opgezet. De gemeente zet hiervoor de bijdrage in van het ministerie van BZK, de stimuleringsregeling woningbouw.

Door het voorverkooppercentage naar beneden bij te stellen, bijvoorbeeld naar 40%, kan de ontwikkelaar starten met de bouw. De terughoudende consument kan de woning zien voordat het tot koop overgaat. De ontwikkelaar heeft de garantie dat de gemeente of de corporatie zijn onverkochte woningen bij oplevering afneemt tegen 90% van de taxatiewaarde. De ontwikkelaar is er dus wel iets aan gelegen om de woningen zelf (voorafgaand en tijdens de bouw en daarna) te verkopen.

Na oplevering van het project De Havenmeester in de Piushaven blijft de gemeente Tilburg niet met de eventueel onverkochte woningen zitten. De woningcorporatie koopt deze woningen en gaat ze voor een periode van vijf jaar verhuren of uitponden. In deze periode lost zij de lening af die zij van het investeringsfonds (bestaande uit de corporatie, de provincie en de gemeente) heeft ontvangen om zo de overname voor een klein deel (circa 10% per woning) te financieren. De lening wordt kwijtgescholden wanneer de woningen na deze termijn niet zijn verkocht en de verkoop te weinig oplevert om de lening van het investeringsfonds af te lossen. Zo is de status van de verkoop en de aflossing van de lening jaarlijks te volgen.

Actoren

  • Toegepast door: de gemeente Tilburg, woningcorporatie.
  • Ten behoeve van: projectontwikkelaar.
Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Afnamegarantie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.