Vroondaal - Den Haag Zuidwest | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vroondaal - Den Haag Zuidwest PPS op basis van gelijkwaardigheid

Meer artikelen

Om de eenzijdige woningbouw van Den Haag Zuidwest een impuls te geven, is het kassengebied rondom Madestein aangewezen om hier een zeer luxe woonomgeving te ontwikkelen.

De gemeente Den Haag, Synchroon en Bouwfonds vormen een PPS-constructie in Vroondaal Ontwikkeling, met een onderlinge risicoverdeling van respectievelijk 50, 25 en 25% voor zowel grond- als vastgoedexploitatie.

Evaluatie

Quote projectleider:

Vroondaal Ontwikkeling treedt op als een partij met een gezamenlijk doel in zowel grond- als vastgoedexploitatie. Er is geen discussie over de verschillende financiële belangen.Aanbevelenswaardig?

De ambitie voorziet in een behoefte die uniek is in de Randstad, maar de marktpotentie blijkt kleiner dan vooraf ingeschat (zeker als totaal met Westlandse Zoom).

Succes- en faalfactoren

Het plan biedt te weinig flexibiliteit om de gewijzigde marktomstandigheden te kunnen volgen. Een lange looptijd betekent een wisseling van de betrokken projectmensen binnen alle partijen. Dat kan een groot risico zijn. Bij te snelle voorinvesteringen kunnen de rentelasten bovendien te maatgevend worden.

Voorinvesteringen moeten de afzet volgen.

Tips voor reproductie: Aansturen op cashflow.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.