WAIFER | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

WAIFER Duurzaam renoveren

Meer artikelen

WAIFER neemt de financieringsbarrière voor de woningbezitter weg door de renovatie kostenneutraal en zonder risico aan te bieden.

Werking

Energiebesparing in de woningbouw is complex en loopt tegen veel belemmeringen aan: de mogelijkheden zijn onduidelijk, de realisatie is lastig, de financiering niet makkelijk en de terugverdientijden zijn onzeker.

WAIFER renoveert woningen tot het niveau van ten minste energielabel B. Het levert de bewoner binnen 48 uur een comfortabeler woning op, zonder dat de bewoner hoeft te investeren. De eigenaar of bewoner gaat een vijftienjarig contract aan, altijd direct opzegbaar. WAIFER voert de energiebesparend maatregelen uit en neemt gedurende deze periode de onderhoudskosten voor haar rekening. De klant betaalt de vooraf bepaalde besparing via de energierekening. Er wordt gebruikgemaakt van grootschalige inkoop, waardoor de prijzen voor de maatregelen laag blijven.

Gemeenten kunnen met WAIFER hun inwoners stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.
Woningcorporaties gebruiken de aanpak voor het bereiken van het ‘twee labelstappen convenant’, ook voor gemengd bezit (VvE, MVE).
Particulieren kunnen WAIFER gebruiken voor financiering van de energierenovatie en de comfortverbetering.

WAIFER werd in 2011 operationeel, de pilots gingen in de tweede helft van 2011 in uitvoering.

Voor- en nadelen

  • Sterk: Ontzorging. Energiebesparende maatregelen kunnen vlot worden gefinancierd en uitgevoerd.
  • Zwak: Voldoende schaalgrootte is een vereiste voor succes.

Doelgroepen

  • Toe te passen door: gemeenten.
  • Ten behoeve van: huishoudens (particuliere woningbezitters).
Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Duurzaam renoveren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.