WOM Tarwewijk - Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

WOM Tarwewijk - Rotterdam Wijkontwikkelingsmaatschappij

Meer artikelen

De Tarwewijk, onderdeel van deelgemeente Charlois in Rotterdam-Zuid, is rond 1930 gebouwd.

In totaal telt de wijk circa 5300 woningen. Eenderde hiervan is in bezit van Woningcorporatie de Nieuwe Unie. De resterende 4000 woningen zijn particulier bezit, deels van eigenaar-bewoners en deels van eigenaar-verhuurders. Er zijn veel problemen met overlast, illegaliteit en criminaliteit.

De doelstellingen van de aanpak in de Tarwewijk waren:
  • meer variatie in het woningaanbod,
  • fysieke verbetering van de woningen,
  • intensieve sociale begeleiding van de bewoners,
  • in combinatie met gerichte aandacht voor orde, veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Actoren

Betrokken partijen zijn: AM (Amstelland MDC), Wooncorporatie de Nieuwe Unie en OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). Voor de projectontwikkeling hebben AM en de Nieuwe Unie samen een ontwikkelingscombinatie opgericht.

Voor de Tarwewijk hebben betrokken partijen een wijkontwikkelingsmaatschappij opgericht (WOM). Deze neemt de grondexploitatie voor haar rekening en voert de verbetering of sloop en vervangende nieuwbouw van de woningvoorraad uit.

De WOM Tarwewijk richtte zich in eerste instantie op de aanpak van circa 550 woningen. Door de bouw van nieuwbouwwoningen en het samenvoegen van bestaande woningen, moesten ruimere eengezinswoningen en appartementen beschikbaar komen. Het plan van aanpak tot 2011 betrof circa 1200 woningen op acht verschillende locaties in de wijk. Van de 4000 woningen in particulier eigendom, werd bijna de helft onder handen genomen.

In totaal werd circa € 80 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van de woningvoorraad in de Tarwewijk. De Rotterdamse gemeenteraad verstrekte een subsidie van € 10 miljoen, waarmee zij de WOM Tarwewijk direct ondersteunde. Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van € 8,4 miljoen beschikbaar gesteld voor particuliere woningverbetering. Het ministerie van BZK participeerde met € 4,6 miljoen in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). De Rijksoverheid waardeerde het innovatieve en grensverleggende karakter van de samenwerking tussen de gemeente, AM en de Nieuwe Unie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.