Wooncoöperatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wooncoöperatie

Meer artikelen

Omschrijving

Een woon coöperatie is een vereniging waarvan de leden tevens eigenaren zijn en die voorziet in bepaalde materiële behoefte van de deelnemers.

Klein wonen - tiny housing

In principe oefent de coöperatie een bedrijf uit met een in de statuten omschreven doel, zoals het exploiteren en beheren van woningen. De basis is zelfbeheer door bewoners. In een wooncoöperatie nemen mensen eigen verantwoordelijkheid voor hun woonsituatie, zonder afhankelijk te zijn van grote, anonieme instituties.

Werking

Een wooncoöperatie is een vereniging van kopers en huurders in een pand of wooncomplex. Bewoners kunnen door deelname aan de coöperatie, via een aantrekkelijke regeling, het eigendom van de woning verwerven en zo direct zeggenschap krijgen.

Basis van de wooncoöperatie is het leggen van eigen verantwoordelijkheid voor het wonen bij burgers. Het gaat nadrukkelijk verder dan het model dat eerder binnen de corporatiesector is geopperd en draait om het betrekken van meer stakeholders.Het gedeelde belang zorgt ervoor de individuele risico’s worden afgedekt en iedereen mee kan doen.

Sterk

  • Ten opzichte van professionele partijen kan dit leiden tot een meer efficiëntere organisatie, lagere woonlasten en een aanbod dat beter aansluit bij de individuele vraag De persoonlijke risico’s die aan de eigen regie hangen, worden afgedekt door zaken als financiering, exploitatie en onderhoud gezamenlijk te regelen.

Zwak

  • Vooral in relatie tot de juridische verenigingsstructuur die zeggenschap en verantwoordelijkheid deelt over de leden.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.