Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

 • Project BuiksloterHam

  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Amsterdam kent veel eigenbouwprojecten door (C)PO. De gemeente wil dat zelfbouw een volwassen deel wordt van de Amsterdamse woningmarkt. Angelique Bor, lid van het Expertteam eigenbouw en het Team Zelfbouw...

  2000
 • Petersborough Prison (Engeland)

  Social Impact Bonds

  Britse private investeerders hebben 5 miljoen pond gestort in een programma ter voorkoming van het opnieuw in de fout gaan door ex-gedetineerden van de Britse Peterborough-gevangenis. Als het project een...

 • Zuiderzeehaven - Kampen

  PPS op basis van gelijkwaardigheid

  Achter de ontwikkeling van de Zuiderzeehaven in Kampen staat een publiek-private samenwerking (PPS).Actoren in het traject: De PPS bestaat uit zes gelijkwaardige aandeelhouders. Drie marktpartijen: Dura...

 • Paleiskwartier - ’s-Hertogenbosch

  PPS op basis van gelijkwaardigheid

  De eerste ontwikkelingen rondom het Paleiskwartier dateren al van begin jaren tachtig. De NS wilde het station van ’s-Hertogenbosch vernieuwen en de gemeente ontwikkelde een totaalvisie voor het...

 • Spoorzone Delft

  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Het betreft hier een samenwerking van ProRail en de gemeente Delft. Het gaat om de aanleg van een nieuwe spoortunnel en een ondergronds station met ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen schept...

 • Appartementen boven winkels - Kampen

  Wonen boven winkels

  De gemeente Kampen investeert € 200.000 om het wonen boven winkels te stimuleren. Voor het jaar 2015 heeft de gemeente Kampen opnieuw een bedrag ter beschikking gesteld.Met het fonds wil de gemeente...

 • A9 Badhoevedorp

  Value capturing

  In Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, vormt de A9 sinds jaar en dag een grote barrière.De weg loopt als een hoge muur dwars door het centrum van het dorp en zorgt voor veel overlast. Daarom is de...

  2017
 • Sijtwende (ondertunneling en overbouwing rijksweg)

  Value capturing

  Sijtwende betreft de ondertunneling en overbouwing van een rijksweg in combinatie met woningbouw en maakt deel uit van het tracé van de Noordelijke Randweg, ook wel rijksweg 14 genoemd.De nieuw aangelegde...

 • VerdeVista Meerburg

  PPS op basis van gelijkwaardigheid

  VerdeVista Meerburg is een ontwikkelingslocatie aan de oostzijde van de A4, ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk. In totaal beslaat de locatie zo’n 14,5 hectare. Er is ruimte voor kantoren, centrum- en...

 • Vroondaal - Den Haag Zuidwest

  PPS op basis van gelijkwaardigheid

  Om de eenzijdige woningbouw van Den Haag Zuidwest een impuls te geven, is het kassengebied rondom Madestein aangewezen om hier een zeer luxe woonomgeving te ontwikkelen.De gemeente Den Haag, Synchroon en...

Pagina's