Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk...

 • Vervallen antispeculatiebeding

  Met het opheffen van het antispeculatiebeding zijn bewoners niet langer verplicht om een bepaalde periode in de gekochte woning te blijven wonen. Een gemeente bepaalt zelf of zij kiest voor een...

 • Project BuiksloterHam

  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Amsterdam kent veel eigenbouwprojecten door (C)PO. De gemeente wil dat zelfbouw een volwassen deel wordt van de Amsterdamse woningmarkt. Angelique Bor, lid van het Expertteam eigenbouw en het Team Zelfbouw...

  2000
 • Vervallen antispeculatiebeding Gemeente Uithoorn

  Vervallen antispeculatiebeding

  De gemeente Uithoorn heeft het antispeculatiebeding afgeschaft. In plaats daarvan is een zelfbewoningsverplichting van een jaar ingevoerd. Deze zelfbewoningsplicht houdt het volgende in:Voor...

 • Vervallen antispeculatiebeding Gemeente Helmond

  Vervallen antispeculatiebeding

  De gemeente Helmond heeft in januari 2012 het antispeculatiebeding aangepast.Deze wijziging houdt het volgende in:In nieuwe contracten voor projectmatig gebouwde woningen wordt geen antispeculatiebeding...

 • Tijdelijke verhuur

  Wanneer een gebouw of huis langer te koop staat en niet opbrengt waar de eigenaar op rekent, ontstaan extra lasten. Het tijdelijk verhuren van dergelijke panden kan deze lasten verlagen en schade voorkomen...

 • Ruilverkaveling

  Door 2 halflege kantoren van 2 verschillende eigenaren om te zetten naar 1 vol en 1 leeg kantoor, kan het ene beter renderen en het andere optimaal worden herbestemd.WerkingBeide kantoorpanden worden...

 • Wijkontwikkelingsmaatschappij

  Publieke en private partijen brengen grond en/of vastgoed onder in een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Deze WOM fungeert als een zelfstandige onderneming. Een WOM maakt gebruik de knowhow van...

 • Regionaal ontwikkelingsbedrijf

  Meerdere gemeenten en andere overheden kunnen via een regionaal ontwikkelingsbedrijf participeren in bovenlokale ontwikkelingen. De partijen stemmen regionale programma’s op elkaar af, waardoor overaanbod...

Pagina's