Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  • Road to zero voor zeer zorgwekkende stoffen

    2018

    In deze Safety Deal werken zes partijen samen aan het verminderen van het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen en waar nodig aan het veilig gebruik hiervan in de oppervlaktebehandelende industrie. ...