Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

 • VakQundig: Qualiteit in veiligheid

  2020

  Deze Safety Deal ontwikkelt een maatwerkmethode voor het verbeteren van de veiligheidscultuur bij risicorelevante bedrijven in de Brzo-keten en test deze methode bij meerdere bedrijven. Aanleiding Nog te...

 • VBS Adapter

  2018

  Deze Safety Deal ontwikkelt een standaard voor het onderling vergelijken van veiligheidsprestaties en het delen van kennis over veiligheidsbeheersystemen tussen bedrijven en sectoren.AanleidingDe...

 • Chemie on tour

  2018

  In deze Safety Deal krijgen bedrijven de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van andere bedrijven te nemen. Hierdoor kan laagdrempelig kennis worden gedeeld over nieuwe technieken om de productie...

 • Ontwikkeling Model Omgeving als Risico

  2018

  Deze Safety Deal brengt externe omgevingsgevaren en -risico’s in kaart die vaak nog onvoldoende bekend zijn of meegenomen worden. Dit bevordert het veiligheidsbewustzijn bij alle betrokkenen binnen en...

 • Masterclass Veiligheid Midden-Oost

  2017

  In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan een regionale aanpak van veilig werken in de productie- en onderhoudsketen van bedrijven met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.AanleidingIn de...

 • Kennisverrijking blussystemen PGS15

  2017

  Deze Safety Deal ontwikkelt een veiligheidscursus voor leidinggevenden werkzaam in de logistieke keten van chemische producten. Doel is dat meer blussystemen in de chemische opslag aan de regels voldoen....

Verfijnen

Verfijnen met facetten