Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  • Model Integrale Dialoog GEZOND & VEILIG (IDGV)

    2020

    Deze Safety Deal ontwikkelt een methode om bij het vooraf inschatten van veiligheidsrisico’s ook het effect op de gezondheid van medewerkers en omwonenden mee te nemen.  Aanleiding Veiligheid binnen en...