Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  • Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot

    2019

    In deze Safety Deal werken industriële productiebedrijven, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ExRobotics samen aan de verbetering van veiligheid door de inzet van inspectierobots in ATEX-omgeving en...

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Penvoerder