Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  • VakQundig: Qualiteit in veiligheid

    2020

    Deze Safety Deal ontwikkelt een maatwerkmethode voor het verbeteren van de veiligheidscultuur bij risicorelevante bedrijven in de Brzo-keten en test deze methode bij meerdere bedrijven. Aanleiding Nog te...

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Penvoerder