Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  • Duurzame GRIP op Corrosie Onder Isolatie

    2021

    Deze Safety Deal zal het aantal incidenten en de kosten als gevolg van corrosie onder isolatie sterk reduceren. De oplossing is een op risico gebaseerde beheersingsmethode voor de procesindustrie....

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Penvoerder