Wonen en Zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wonen en Zorg

Op een goede manier wonen, zo nodig met zorg of begeleiding: het EHA helpt gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties bij de huisvestingsopgave en ergens op de weg van visie naar uitvoering.

Filters weergeven

14 resultaten

(in 0,09 seconden)

Kaartweergave
 • Handvat Woonzorgvisie

  voor gemeenten

  Waarom is een Woonzorgvisie voor uw gemeente noodzakelijk? Wat kan je er mee? Hoe pak je het aan? Met wie? En wat staat er in?  Om met de Woonzorgvisie aan de slag te gaan, heeft OWZ-expert Ditty Blom (...

 • Bewonersparticipatie

  voor gemeenten

  De meerwaarde van een verkenningsfase bij inbreidingsplannen. Praktische tips over wonen, zorg en samenwerking met burgers.Veel gemeenten hebben te maken inbreidingslocaties. Wanneer je als gemeente...

 • OWZ praktijkverhalen

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar uitvoering.Dat kan hulp zijn bij de analyse...

 • OWZ-experts aan het woord

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar uitvoering.Dat kan hulp zijn bij de analyse...

 • Regionale samenwerking op de woonzorgopgave

  in regionaal verband

  OWZ-experts Laura Seckel, Laura Vierveijzer en Nanke Hofstra hebben voor een van de ondersteuningstrajecten een Plan van Aanpak opgesteld voor woonregio's. Het maakt voor gemeenten het proces concreet om...

 • Afwegingskader WoonZorg-initiatieven

  voor gemeenten

  Vanwege de toenemende behoefte aan woonruimte voor kwetsbare doelgroepen worden gemeenten in Nederland meer en meer geconfronteerd met initiatieven en ontwikkelingsplannen op dit gebied van...

 • Juridische houdbaarheid afwegingskader

  voor gemeenten

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ontving een e-mail met de vraag hoe juridisch houdbaar een woonzorgvisie en afwegingskader is. Arjan Bregman, jurist en lid van het Expertteam Woningbouw geeft antwoord...

 • Catalogus woonvormen voor senioren

  Op 16 mei 2022 is tijdens het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De Catalogus van ZorgSaamWonen biedt ontwikkelaars inzicht in de hedendaagse woonvormen voor...

 • Data in beeld

  De basis van de woonzorgvisie is een analyse van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Daarnaast is het van belang om...

 • Bouwstenen kaders wonen en zorg

  voor gemeenten

  Gemeenten krijgen geregeld een verzoek mee te werken aan een initiatief op het gebied van wonen en zorg (zelfstandige ouderenhuisvesting, beschermd wonen kwetsbare doelgroepen).Maar vaak ontbreekt het aan...

Pagina's