Wonen en Zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Langer thuis

Op een goede manier langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen: het OWZ helpt gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders verder bij hun knelpunt ergens op de weg van visie naar uitvoering.

Filters weergeven

13 resultaten

(in 0,08 seconden)

Kaartweergave
 • bewonersparticipatie

  voor gemeenten

  De meerwaarde van een verkenningsfase bij inbreidingsplannen. Praktische tips over wonen, zorg en samenwerking met burgers.Veel gemeenten hebben te maken inbreidingslocaties. Wanneer je als gemeente...

 • OWZ praktijkverhalen

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar uitvoering.Dat kan hulp zijn bij de analyse...

 • Juridische houdbaarheid afwegingskader

  voor gemeenten

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ontving een e-mail met de vraag hoe juridisch houdbaar een woonzorgvisie en afwegingskader is. Arjan Bregman, jurist en lid van het Expertteam Woningbouw geeft antwoord...

 • Catalogus woonvormen voor senioren

  Op 16 mei 2022 is tijdens het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De Catalogus van ZorgSaamWonen biedt ontwikkelaars inzicht in de hedendaagse woonvormen voor...

 • Handvat Woonzorgvisie

  voor gemeenten

  Waarom is een Woonzorgvisie voor uw gemeente noodzakelijk? Wat kan je er mee? Hoe pak je het aan? Met wie? En wat staat er in?  Om met de Woonzorgvisie aan de slag te gaan, heeft OWZ-expert Ditty Blom (...

 • Afwegingskader WoonZorg-initiatieven

  voor gemeenten

  Vanwege de toenemende behoefte aan woonruimte voor kwetsbare doelgroepen worden gemeenten in Nederland meer en meer geconfronteerd met initiatieven en ontwikkelingsplannen op dit gebied van...

 • Data in beeld

  De basis van de woonzorgvisie is een analyse van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Daarnaast is het van belang om...

 • Bouwstenen kaders wonen en zorg

  voor gemeenten

  Gemeenten krijgen geregeld een verzoek mee te werken aan een initiatief op het gebied van wonen en zorg (zelfstandige ouderenhuisvesting, beschermd wonen kwetsbare doelgroepen).Maar vaak ontbreekt het aan...

 • Afwegingskader voor woningcorporaties

  particuliere woonzorginitiatieven

  Afwegingskader voor woningcorporaties voor het beoordelen van particuliere woonzorginitiatieven.Het komt geregeld voor dat een particulier wooninitiatief zich meldt bij een woningcorporatie met het verzoek...

 • Definities tussenvormen wonen

  Aanpasbaar bouwen, levensloopbestendig bouwen, geschikt bouwen, rollator-toegankelijk, rolstoel-toegankelijk, enz. Allemaal termen die op zichzelf iets anders betekenen maar wel min of meer hetzelfde doel...

Pagina's