Ontwikkeling Botsproef | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling Botsproef 2017

Meer artikelen

Samenvatting project

In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan het ontwikkelen en opschalen van een innovatieve auditmethode voor de procesindustrie met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Aanleiding

Veel veiligheidsincidenten ontstaan door onveilig handelen van medewerkers of ingehuurd personeel. De oorzaak is vaak een beperkt inzicht in de operationele werkelijkheid. Het veiligheidsbeheersysteem (VBS) functioneert op papier, maar de werking wordt niet altijd in de praktijk getoetst. Met een botsproef kan het verschil tussen VBS zekerheden op papier en in de praktijk snel en eenvoudig opgespoord worden. Zo kunnen aanwezige schijnzekerheden en daarmee schijnveiligheden aanzienlijk verminderd worden.

Doel

Het ontwikkelen, testen en opschalen van een innovatieve auditmethode voor de procesindustrie met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen. Deze aanpak zal de veiligheid en de veiligheidscultuur verbeteren. De botsproef toetst de operationele werking van het VBS op basis van praktijkkennis over de oorzaken van veiligheidsincidenten. Op basis van enkele pilots bij bedrijven zal de botsproef getest en gedemonstreerd worden gericht op grootschalige toepassing in de procesindustrie.

Aanpak

Om veiligheidsincidenten als gevolg van onveilige handelen te voorkomen wordt de bottom-up botsproef ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor bedrijven met risicovolle  processen en gevaarlijke stoffen. Deze nieuwe auditmethode toetst vanuit de praktijk operationele activiteiten op veiligheid. Dit is een aanvulling op de bestaande top-down auditprocedures van het VBS. De botsproef geeft inzicht in hoe veiligheid en de veiligheidscultuur verbeterd kunnen worden. Verschillen tussen zekerheden op papier en in de praktijk worden opgespoord. Dit vergroot het inzicht in aanwezige schijnzekerheden en daarmee schijnveiligheden. Dit zorgt voor een betere beheersing van de veiligheidsrisico’s en zal daarom resulteren in minder veiligheidsincidenten. De botsproef wordt in een aantal pilots getest. Als het resultaat positief is, zal de botsproef toegepast kunnen worden bij alle BRZO-ondernemingen in Nederland.

 

Algemene informatie project

Ontwikkeling Botsproef

Projectcode
SVO170097

Toegezegde subsidie
€ 118.532

Projectperiode
januari 2017 – oktober 2018

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid 

Penvoerder
Inashco Operations B.V.

Projectdeelnemers

  • Tata Steel IJmuiden B.V.
  • Ziegler Nederland B.V.
  • Forbo Flooring B.V.
  • Chem Groep B.V.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.