Junoblok | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Junoblok - Den Haag

Meer artikelen

Beschrijving

Binckhorst is een van de grootste bedrijventerreinen in de Haagse regio. Dit centraal in de stad gelegen bedrijventerrein is aangewezen als ontwikkelingsgebied. Het doel was om de Binckhorst in korte tijd te transformeren tot hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. Door de crisis viel dit plan echter in het water. De woningmarkt zit op slot, banken verstrekken minder gemakkelijk leningen en consumenten hebben minder te besteden. De gemeente, die voor een groot deel van de kosten op zich moest nemen, heeft minder te besteden en moet bezuinigen. Het pand aan de Junostraat had door de ouderwetse vorm en architectuur geen toekomst als kantoor. Er is daarom besloten om het te herbestemmen.

Uitvoering

Voor herbestemming werden door de gemeente verschillende mogelijkheden onderzocht, waarvan een kluscomplex de financieel en kwalitatief meest interessante optie bleek. Er werd gekozen voor 67 kluskavels, met een grootte van 55m² tot 201m². Geïnteresseerden kregen de mogelijkheid zelf een kluskavel te kopen om het vervolgens te verbouwen. De gemeente zorgde er voor dat kavels 'klusrijp' werden afgeleverd. Hierbij werd voor installaties in de woning, keuken, badkamer, vloerafwerking etc. gezorgd. Klussers moesten zelf een omgevingsvergunning aanvragen. Toekomstige kaveleigenaars werd advies van een architect over de inrichting aangeboden.

De gemeente kocht het kantoor op de top van de markt en verkocht het in het dieptepunt van de crisis. Dat betekende een afschrijving van enkele miljoenen op de boekwaarde. In de ontwikkelexploitatie werd de opbrengst uit de verkoop opgenomen, tegenover de afschrijving en kosten als het 'klusrijp' maken.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren zijn de vrije indeelbaarheid bij kantoren en de grote verdiepingshoogten

Specifieke problemen en oplossingen

Investeringen in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen bleven achter, terwijl de kopers van de woningen vaak hoge verwachtingen van hun nieuwe woning hebben. Zij verwachten dat de woningen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan nieuw gebouwde woningen. Hiervoor is steun gezocht bij gemeenten en corporaties. De investeringen zijn financieel onderbouwd en inzichtelijk gemaakt.

Energie en duurzaamheid

Toch speelt bij het Junoblok in Den Haag duurzaamheid een grote rol. De kopers worden intensief betrokken in de voorbereiding en bij het maken van de duurzaamheidskeuzes. Isolatie wordt aangebracht en in overleg met de bewoners worden de inviduele installaties geoptimaliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van dakterrassen en sedum-daken die zorgen voor opvang van het regenwater.

Kenmerken

Transformatieproject: Juno-blok

Adres

Junostraat 35-37, 3584 BA  Den Haag

Functie voor transformatie

Kantoor

Functie na transformatie

Wonen en werken (67 kavels met afmetingen van 55 m2 tot 201 m2)

Aard van transformatie

Permanent (eeuwigdurend erfpacht)

Doelgroep

Sociale huurders, tweeverdieners (markthuur)

Jaar van transformatie/oplevering

Gaande

Oorspronkelijk bouwjaar

1978

Oppervlakte (bvo)

9.000 m2

Rekenen en tekenen

Het totaal aan geraamde kosten is 11.054.027 euro, exclusief btw. Investeringen door de gemeente zijn circa 3.9 miljoen euro, dus bijna 450 euro per m2. Een koper kon een kluskavel kopen vanaf 45.000 euro, dus ongeveer 1.000 euro per m2. Het totaal aan opbrengsten komt hiermee op 11.148.033 euro exclusief btw.

 

Betrokkenen

Eigenaar (voor/na voor transformatie) en opdrachtgever
- gemeente De Haag
Architect renovatie - Hulshof Architecten en Arvide
Bouwonderneming/aannemer - Van Wijnen
Overige betrokken (ondersteunende) partijen:
- PEÑA Architecture (marketing),
- DSO Den Haag

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.