Projectideeformulier CEF Transport | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Projectideeformulier CEF Transport

Via CEF Transport verstrekt de EU subsidies voor de realisatie en verbetering van het Europese transport- en vervoersnetwerk TEN-T. U kunt alleen met goedkeuring van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een CEF Transport subsidieaanvraag indienen in Brussel.

RVO is hiervoor contactpunt. Na het insturen van dit projectideeformulier ontvangt u via RVO een voorlopig oordeel over de vraag of uw project past binnen het nationaal beleid. Hiermee voorkomt u – in geval van een negatief oordeel - dat u onnodig tijd en kosten spendeert aan de verdere uitwerking van uw aanvraag. Wilt u liever het formulier Engelstalig invullen, vul dan het online projectideeformulier ENG in.

Lees voordat u dit formulier invult de volgende informatie goed door:

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Vul maand en jaar in van zowel start als afronding van uw project.
In hoofdstuk 6 van het werkprogramma vindt u alle subsidiabele activiteiten. Wees zo specifiek mogelijk.
Neem hierin ook mee of alle onderzoek voor de milieubeoordeling is afgerond? En beschikt u over alle vergunningen? Valt uw project onder een tracébesluit? Is dit laatste namelijk het geval dan is IenW bevoegd voor het Environmental Compliance File en kunnen we dit gelijk aankaarten bij IenW.
zie voor meer info: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf