Quickscan Initiatieffase Stimuleringsregeling Wonen en Zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Quickscan Initiatieffase Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Met dit formulier kunt u nagaan wat u nodig heeft voor een aanvraag voor de initiatieffase SWZ.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
1. Bent u een kleine ondernemer (tot 250 medewerkers) of een bewonersinitiatief, en is het initiatief een rechtspersoon? *
Type rechtspersoon *
2. Heeft uw organisatie in totaal minder dan € 200.000 aan overheidssubsidie ontvangen (gemeente, provincie, ministeries, etc..) binnen de periode van de afgelopen 2 jaren t/m de huidige datum? *
3. Heeft uw initiatief een locatie of zicht op een locatie in Nederland én heeft u een brief van de gemeente (niet ouder dan 1 jaar) dat zij zich inspant medewerking te verlenen aan het Woonzorgarrangement? *
Maak uw keuze *
4. Heeft uw initiatief betrekking op minimaal 5 wooneenheden, waarvan minimaal 25% onder de huurtoeslaggrens wordt verhuurd of minimaal 25% van de koopwoningen beneden de grens van NHG wordt verkocht? *
5. Is uw doelgroep (overwegend) 55 jaar of ouder? *
Doelgroep *
6. Heeft uw initiatief een uitgewerkt idee over onderlinge hulp, mantelzorg of inkoop van professionele zorg? *
Uitgewerkt idee bevat: *
7. Heeft u een beschrijving van uw initiatief met een businesscase (benodigde investeringen, exploitatielasten, inkomsten uit huur of verkoop op hoofdlijnen met een planning)? *
Heeft u alle vragen met 'ja' beantwoord? *

 

Heeft u alle vragen met 'ja' beantwoord? Dien dan een subsidieaanvraag in.

Dit is het einde van de quick scan. U hoeft dit formulier niet te versturen.

 

Heeft u 1 of meer vragen met 'nee' beantwoord? Dan heeft u nu nog geen recht op subsidie. Wij adviseren u ondersteuning te vragen aan een procesbegeleider of een e-mail te sturen naar swz@rvo.nl.

Dit is het einde van de quick scan. U hoeft dit formulier niet te versturen.