Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W]

Bestemd voor:
het belichten van tuinbouwgewassen in tuinbouwkassen of in daglichtdichte ruimten,

en bestaande uit:
Belichtingsarmatuur inclusief lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 2,50 micromol fotonen per seconde per Watt;

De specifieke lichtstroom dient bij het maximale vermogen van het armatuur gemeten te zijn conform LM-79-19 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom van het belichtingssysteem (in micromol fotonen per seconde) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-19 of gelijkwaardige protocollen dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van de betreffende instelling dient te zijn opgenomen.

| Gewijzigd op: 4 september 2023