Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]

Bestemd voor:
het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens  een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in ISSO 75.1 methode 2014 (Handleiding Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, Energielabel + Algemeen deel),

en bestaande uit:
een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies, zoals vastgelegd in ISSO 75.2 methode 2014 versie 2018 (Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, maatwerkadvies). Het advies dient opgesteld te zijn voordat is geïnvesteerd in de maatregelen genoemd in het maatwerkadvies en voordat een EIA melding wordt gedaan. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labels zijn verbeterd.
Voor investeringen die deel uitmaken van het pakket van energie-investeringen die ook zijn omschreven in hoofdstuk D. Duurzame energie zijn alle eisen die aan deze bedrijfsmiddelen worden gesteld eveneens van toepassing.
De bijdrage van een maatregel aan de labelverbetering wordt niet meegerekend in de energieprestatieverbetering van het bedrijfsgebouw wanneer deze maatregel niet als onderdeel van het pakket van  energie-investeringen wordt gemeld voor Energie-investeringsaftrek.
Bij een functieverandering van een gebouw dient het maatwerkadvies te worden opgesteld op basis van de nieuwe functie van het gebouw zowel in de oude als nieuwe situatie.

Een investering in een maatregel die onder code 210000 wordt gemeld kan niet ook worden gemeld onder een andere (specifieke) code van de energielijst.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 85 per m2 gebruiksvloeroppervlakte per labelsprong. De labelverbetering moet zijn bepaald conform de basismethodiek, zoals vastgelegd in ISSO 75.2 methode 2014, versie 2018.

 

Toelichting:

De investeringen die voor EIA worden gemeld moeten zijn opgenomen in het EPA-U rapport dat is gebaseerd op de NEN 7120. Op 1 januari 2021 gaat de energieprestatieberekening op basis van de NTA 8800 in. Een EPA-U maatwerkadvies op basis van deze methodiek is echter op 1 januari 2021 niet beschikbaar. Er is daarom gekozen voor de ‘oude systematiek’ waarbij zowel de energieprestatieberekening als het EPA-U maatwerkadvies  zijn gebaseerd op de NEN 7120.

Het EPA-U rapport moet zijn opgesteld voordat de eerste investeringsverplichting is aangegaan. Investeringen waarvan de investeringsdatum voor de datum van opstellen van het EPA-U rapport ligt komen dan ook niet in aanmerking voor EIA onder code 210000. Als u wilt dat alle investeringskosten in aanmerking komen voor EIA, moet u de opdracht voor deze investeringen doen binnen de meldingstermijn van drie maanden.

Het pakket van energiebesparende maatregelen moet u in één keer melden onder deze code om in aanmerking te kunnen komen voor EIA. Een investering in een maatregel kan niet worden gemeld onder code 210000 en tevens onder een specifieke code. U moet dus kiezen. Bedenk hierbij dat een maatregel niet telt voor een labelsprong als een maatregel wordt gemeld onder een (specifieke) code anders dan code 210000.

 

| Gewijzigd op: 16 maart 2022