Isolatie voor bestaande constructies [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Isolatie voor bestaande constructies [W]

a. Bestemd voor:
de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden in bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten,

b. Bestemd voor: 
de verbetering van de isolatie en de warmtereflectie van bestaande daken van bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten,

a. en bestaande uit: 
isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 30/m2 te isoleren oppervlak;

b. en bestaande uit: 

dak-isolatiemateriaal gecombineerd met witte dakbedekking, waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 40/m2 te isoleren oppervlak.

Toelichting:
De omschrijving betreft alleen verbetering van de isolatie in bestaande bedrijfsgebouwen. De constructie van de bestaande vloer, wand, dak of plafond moet blijven bestaan. Isolatie in nieuwe bedrijfsgebouwen is uitgesloten.

De omschrijving betreft de verbetering van de R-waarde van alle materiaallagen en spouwen. Koudebruggen en overgangsweerstanden hebben geen invloed op bovenstaande R-waarden. Een niet of zwak geventileerde spouw > 10 mm heeft een (meetellende) warmteweerstand van 0,17 m2K/W. De warmteweerstand moet op 2 decimalen nauwkeurig berekend worden.

| Gewijzigd op: 3 januari 2023