LED-verlichtingssysteem [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LED-verlichtingssysteem [W]

Bestemd voor:
verlichting in of bij bedrijfsgebouwen,

p>en bestaande uit:
LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L₉₀B₅₀ of hoger.
De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en dienen gemeten te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen. 
Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur( ≥L₉₀).
Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

 

Toelichting:
Armaturen ( ≥L₉₀) voorzien van  geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden.
Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor in een armatuur <L₉₀  kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensor moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden.
Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

| Gewijzigd op: 17 maart 2022