LED-verlichtingssysteem [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LED-verlichtingssysteem [W]

Bestemd voor:
verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen,

en bestaande uit:
LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron,  met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W en die voldoen aan het levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij een tq = 25°C) of beter.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 500 per armatuur.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM 79-19, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt).

Het minimale levensduurcriterium dient vastgesteld te zijn conform LM80-08 in combinatie met TM 21, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen.

Metingen op grond van LM 79-19, LM 80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.

 

Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen en specifiek voor noodverlichting bestemde noodverlichtingsarmaturen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Toelichting:

  • ​Voorbeeld: armaturen met een levensduurcriterium L7₀ of L₈₀ voldoen niet. Armaturen met levensduurcriterium L₉₅ voldoen wel.
  • Armaturen met een specifieke lichtstroom van 125 lm/W en een minimaal levensduurcriterium van L90 bij 50.000 uur of beter en voorzien zijn van geïntegreerde lichtbesturingscomponenten, dienen onder code 210506 gemeld te worden
  • Geïntegreerde lichtbesturingscomponenten, in een armatuur dat niet voldoet aan de eisen van code 210506, kunnen in aanmerking komen onder code 210502b. De kosten van deze lichtbesturingscomponenten moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden.
  • Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

| Gewijzigd op: 3 januari 2023