3D-printer voor duurzamer produceren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

3D-printer voor duurzamer produceren

a. bestemd voor: a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het produceren van onderdelen of producten met een 3D-printer, met als hoofddoel:
1. meer reparatie of refurbishing van apparaten of producten,
2. het verminderen van de bevoorrading voor deze onderdelen of producten, of
3. meer recycling van deze onderdelen of producten doordat het aantal grondstoffen of materialen waaruit het apparaat of product bestaat, afneemt,
waarbij onder punt 1 tot en met 3 geldt dat:
- de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en
- wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit: b. bestaande uit: een 3D-printer, met uitzondering van 3D-printers in tandarts- en tandtechniekpraktijken.


Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 7 maart 2022