Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten

a. bestemd voor: het met een druppelsysteem gereguleerd doseren van water en al dan niet meststoffen aan gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling en ter besparing van (grond)water,

b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, een regeleenheid, een druppelbevloeiingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een regenwateropslag, waterzuiveringsapparatuur, een lichtmeter, apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte, een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil en een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters van de grondwaterkwaliteit.

Toelichting: Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen via het druppelbevloeiingssysteem aan de gewassen toegediend worden.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022