Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content

a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij:
- ten minste 30% op volumebasis van de grove fractie van het beton is vervangen door betongranulaat, thermisch of mechanisch gereinigd en gewassen grind of zand, gereinigd ballastgrind of gerecycled cement,
- de milieuprestaties van het beton met gerecycled content ten minste gelijk zijn aan die van beton van dezelfde kwaliteit zonder gerecycled content, en
- wordt aangetoond dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan met een certificaat op basis van het certificeringsprogramma 'Duurzaam beton' van de Concrete Sustainability Council (CSC),

b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het beton, of een betonnen prefab bouwproduct.

De investering in het duurzame beton(product) komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
€ 50 per kubieke meter beton bij uitsluitend vervanging van de grove fractie,
€ 75 per kubieke meter beton als 20% van het gerecycled content bestaat uit gerecycled cement.
Een investering in beton(producten) met gerecycled content als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel E 6211 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.


Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 7 maart 2022