Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal

a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij:
- het beton voor ten minste 30% op volumebasis bestaat uit gerecycled betongranulaat, (ballast)grind, zand of cement,
- de milieuprestaties van het beton met gerecycled materiaal ten minste gelijk zijn aan die van beton met dezelfde technische eigenschappen zonder gerecycled materiaal, en
- de producent van het beton(product) is gecertificeerd volgens het certificeringsprogramma ‘Duurzaam beton’ van de Concrete Sustainability Council (CSC),

b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het beton, of een betonproduct.

De investering in het duurzame beton(product) komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
€ 50 per kubieke meter beton bij uitsluitend vervanging van de zand- en grindfractie,
€ 75 per kubieke meter beton als 20% van het gerecycled materiaal bestaat uit gerecycled cement.
Een investering in beton(producten) met gerecycled materiaal als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met D 6130 komt onder bedrijfsmiddel E 6211 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022