Elektrisch aangedreven L7e-voertuig, motorfiets of niet gekentekend voertuig | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch aangedreven L7e-voertuig, motorfiets of niet gekentekend voertuig

a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig, niet zijnde een personenauto, fiets, bromfiets, snorfiets, gehandicaptenvoertuig, quad, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro of mobiel werktuig, dat:
- is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat, en
- een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer op een vol accupakket als het een niet gekentekend voertuig betreft,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

| Gewijzigd op: 26 december 2022