Elektrisch aangedreven mobiel werktuig | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig


a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden:
1. op een vaartuig, of
2. op land in de open lucht en al dan niet in een stal,
met een mobiel werktuig, niet zijnde een hoogwerker, verreiker, pallet-, reach- of heftruck, wiedbed of autonoom mobiel werktuig, dat:
- af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en
- uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

Toelichting: Onder een autonoom mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Onder een heftruck wordt geen meeneemheftruck verstaan.
Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.
Het mobiele werktuig moet de werkzaamheden in de open lucht uitvoeren. Een mobiel werktuig dat bijvoorbeeld in een magazijn of binnen voor reparatie- of bouwwerkzaamheden wordt ingezet, komt niet in aanmerking.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022