Elektrisch aangedreven personenauto | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch aangedreven personenauto

a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen met een personenauto die is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrische personenauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Per belastingplichtige komen ten hoogste 10 elektrisch aangedreven personenauto’s per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022