Elektrisch aangedreven taxi | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch aangedreven taxi

a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen:
- waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, en
- dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022