Elektrische bestelauto | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrische bestelauto

a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:
- behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2, en
- is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

b. bestaande uit: een elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Over de eerste € 11.000 ontvangt u geen milieu-investeringsaftrek. Stel, u investeert in een elektrische bestelauto ter waarde van € 50.000, dan komt de investering voor ten hoogste € 50.000 - € 11.000 = € 39.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

| Gewijzigd op: 26 december 2022