Geopolymeer betontegel met ten minste 70% gerecycled materiaal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geopolymeer betontegel met ten minste 70% gerecycled materiaal

a. bestemd voor: het gebruik van geopolymeer betontegels voor bestrating of in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij deze tegels:
- voor ten minste 70% op gewichtsbasis bestaan uit gerecycled baksteen- en betongranulaat,
- voor ten hoogste 6% op gewichtsbasis bestaan uit kaliumsilicaat en kaliumhydroxide, en
- geen poederkoolvliegas of hoogovenslakken bevatten,

b. bestaande uit: geopolymeer betontegels, inclusief de kosten voor transport en verwerking van de betontegels.

Een investering in geopolymeer betontegels op basis van gerecycled materiaal als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met D 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 6216 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022