Gevel- of muurbegroeiingssysteem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gevel- of muurbegroeiingssysteem

a. bestemd voor: het ter verkoeling en zuivering van de buitenlucht, geluidsdemping, warmtebuffering of bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren met een vegetatielaag bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw, een woning of beide zijden van een muurconstructie,

b. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestelvoorzieningen.

Een investering in een gevel- of muurbegroeiingssysteem als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5301 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-
investeringen.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022