Groene gevel of muur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Groene gevel of muur

a. bestemd voor: het van beplanting voorzien van een gevel van een bedrijfsgebouw of woning of beide zijden van een muurconstructie,

b. bestaande uit: een van beplanting en substraat of potgrond voorzien frame of bouwblokken, en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestel- of foerageervoorzieningen voor dieren of insecten.

Een investering in een gevel- of muurbegroeiingssysteem als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met D 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5301 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-
investeringen.

| Gewijzigd op: 26 december 2022