Infiltratiesysteem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Infiltratiesysteem

a. bestemd voor:
1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers infiltreert in de bodem,
2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen, of
3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a., punt 1, een geperforeerde container en al dan niet geotextiel,
2. met betrekking tot onderdeel a., punt 2, geperforeerde leidingen en al dan niet geotextiel, of
3. met betrekking tot onderdeel a., punt 3, een wadi,
en al dan niet de volgende onderdelen: een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil en een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters inzake grondwaterkwaliteit.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022