Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen

a. bestemd voor: het aan de bron gescheiden inzamelen van afvalstromen, waarbij:
- de inzameling leidt tot meer of zuiverdere afvalstromen dan gangbaar is voor de betreffende afvalstroom, en
- de recycling van het afval aantoonbaar verbetert ten opzichte van wat gangbaar is voor de betreffende afvalstroom,

b. bestaande uit: inzamelvoorzieningen of apparatuur die leidt tot betere recycling, met uitzondering van investeringen in statiegeldsystemen, gebouwen en vervoersmiddelen.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022