Klimaat- en dierenmonitoringssysteem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaat- en dierenmonitoringssysteem

a. bestemd voor: het in een stal monitoren van dieren en meten van klimaatparameters, waardoor inzichtelijk wordt op welke manier het gebruik van antibiotica of hormonen op het bedrijf gereduceerd kan worden en vermindering van de ammoniakemissie mogelijk is, door het in de stal maken van foto's van de dieren, opnemen van geluid in de stal en meten van ten minste de volgende parameters:
- CO₂,
- temperatuur,
- ammoniak,
- methaan,
- luchtvochtigheid,
- luchtdruk, en
- fijnstof (PM2,5 en 10),

b. bestaande uit: een sensoreenheid met camera's, sensoren en 4G-verbinding, een voedingskabel en software voor real-time inzicht in de
meetresultaten.

| Gewijzigd op: 29 december 2023