Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

a. bestemd voor: het zodanig herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein of in een economische zone type C1 (retail, meubelboulevards) zoals deze in het IBIS wordt gehanteerd of op een bestaande kantorenlocatie, dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan, door:
- het verwijderen van bestaande aansluitingen van de regenwaterafvoer op de riolering van het gebouw, en
- het vervangen van ten minste 50% van de bestaande dichte verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden, met uitzondering van trottoir en wegen, door groen, een waterpartij die niet in directe verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem, waterdoorlatende (half)verharding of waterpasserende (half)verharding, waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt:
1. een groendak als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5300,
2. een groene gevel of muur als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5301,
3. een infiltratiesysteem of wadi als bedoeld in bedrijfsmiddel G 5342, of
4. een retentiedak met dynamische afvoer als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5344,

b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Toelichting: Voor een bedrijventerrein en economische zone wordt de definitie aangehouden zoals deze in het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) wordt gehanteerd (zie www.ibis-bedrijventerreinen.nl).

| Gewijzigd op: 29 december 2023