Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage

a. bestemd voor: het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen, waardoor verdroging, verzilting, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen, en waarbij:
1. sprake is van omgekeerde drainage of onderwaterdrainage, of
2. het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw,

b. bestaande uit: een drainagesysteem onder het perceel, een verzameldrain en al dan niet de volgende onderdelen: een verzamelput met verstelbare overstort of een regelbare stuw, een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil, een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters van de grondwaterkwaliteit en een pomp.

| Gewijzigd op: 26 december 2022