Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen

a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen of
voor eigen gebruik ingezette:
1. voertuigen behorende tot de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3, of
2. mobiele werktuigen op een bouwplaats, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,
met een oplaadsysteem dat permanent met het internet is verbonden waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (OCPP) versie 1.6 met CS-certificaat of hoger verloopt,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen.

| Gewijzigd op: 26 december 2022