Regenwaterbuffer met dynamische afvoer in de bebouwde kom | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regenwaterbuffer met dynamische afvoer in de bebouwde kom

a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval in de bebouwde kom bufferen van regenwater in een retentievijver of onder de grond, waarbij de regenwaterbuffer:
- ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan bufferen,
- beschikt over een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer om regenwater vertraagd af te voeren, waardoor het riool of het regionale watersysteem niet overbelast raken,
- geen regenwateropslag voor land- of tuinbouw betreft,

b. bestaande uit: een retentievijver of regenwaterbuffer, een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer en al dan niet een helofytensloot, vegetatiestuw, waterdoorlatende bestrating en afscheider voor olie, water en slib en met uitzondering van gebouwriolering op, in of aan het gebouw.

Toelichting: Onder een retentievijver verstaan we een vijver waarin tijdens en na hevige regenval regenwater wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd.
Onder een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer verstaan we een afvoer die zo is ingesteld dat automatisch regenwater wordt vastgehouden bij regenval en wordt afgevoerd in drogere periodes.

| Gewijzigd op: 26 december 2022