Regenwaterinstallatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regenwaterinstallatie

a. bestemd voor: het gebruik van regenwater als spoel-, koel- of proceswater, waarbij:
- het gebruik van grond-, oppervlakte- of leidingwater wordt verminderd of vermeden ten opzichte van wat gangbaar is in de branche of voor de betreffende toepassing, en
- het benutten van regenwater in de land- of tuinbouw, horeca of gebouwen met kantoorfunctie niet het hoofddoel is,

b. bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een fotovoltaïsch systeem voor de energie die de regenwaterinstallatie verbruikt en met uitzondering van de volgende onderdelen: dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en eindapparatuur waarmee het regenwater wordt toegepast.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 5344 voor voorzieningen voor het bufferen van regenwater.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022