Vegetatiedak | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vegetatiedak

a. bestemd voor: het ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, zuivering van de buitenlucht of bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren afdekken van de dakconstructie van een bedrijfsgebouw, woning of ander bouwwerk met een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie,

b. bestaande uit: een waterkerende folie, een vegetatielaag, een drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

Een investering in een vegetatiedak als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5300 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-
investeringen.

| Gewijzigd op: 7 maart 2022