Waterbesparende voorziening of installatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Waterbesparende voorziening of installatie

a. bestemd voor: het verminderen van de inname van grond-, oppervlakte- of leidingwater voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater door efficiƫnter watergebruik of kringloopsluiting, waarbij:
- de investering geen koelinstallatie betreft welke gebruik maakt van koudemiddelen,
- de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, gangbaar bedrijfsmiddel, en
- wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit: een waterbesparende voorziening of installatie.

Icoon Circulaire Economie

| Gewijzigd op: 26 december 2022