‘Haalbaarheidsonderzoek geïntegreerd dienstverleningsconcept duurzame brandstoffen wegtransport’. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

‘Haalbaarheidsonderzoek geïntegreerd dienstverleningsconcept duurzame brandstoffen wegtransport’.

OrangeGas B.V. is de snelst groeiende speler in de markt van duurzame mobiliteit. Het bedrijf levert als enige in Nederland 100% groengas en exploiteert momenteel bijna 70 groengas-tanklocaties door heel Nederland (en Duitsland)…..Mobiliteit is een belangrijk oorzaak van de opwarming van de aarde door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Het vrachtvervoer over (middel-)lange afstand wordt momenteel voornamelijk voorzien van diesel als brandstof. Orangegas heeft afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en exploitatie van een landelijke dekkend netwerk voor groengas vulpunten. Toch blijft de acceptatie binnen het vrachtvervoer uit, vanwege een te beperkte actieradius en te lange tankbeurten bij het gebruik van groengas. ….De doelstelling van dit haalbaarheidsonderzoek is om inzicht te krijgen in de technische, economische en organisatorische haalbaarheden van het te ontwikkelen dienstverleningsconcept rondom toepassing van duurzame brandstoffen (groengas) in het wegtransport. Dit door verlaging van tanktijden en verhoging van actieradius van trucks door middel van innovatie in het tankproces van groengas. Een dergelijk geïntegreerd dienstverleningsconcept bestaat op dit moment niet en is een grote uitdaging voor OrangeGas. Het doel is om op basis van de te genereren inzichten een gefundeerd go/no go besluit te nemen. Het beoogde eindresultaat van het project, na gebleken haalbaarheid, is een compleet ontwikkelingstraject omtrent een geïntegreerd dienstverleningsconcept rondom het tanken van duurzame brandstoffen voor het wegtransport…

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.