100% recyclebare dienbladen die 100% biobased zijn en bestaan uit 30% gerecyclede afvalstoffen. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

100% recyclebare dienbladen die 100% biobased zijn en bestaan uit 30% gerecyclede afvalstoffen.

100% recyclebare dienbladen die 100% biobased zijn en bestaan uit 30% gerecyclede afvalstoffen. Het circulaire product, proces dat de deelnemers willen organiseren Op dit moment is de koffieketen in Nederland een lineaire keten omdat het overgrote deel nog steeds als restafval de vuilverbrander in gaat. Pure verspilling, die ook nog voor veel CO2-uitstoot zorgt. Het doel is om koffieresidu en koffievliezen in te zamelen, te bewerken en verwerken om uiteindelijk dit als grondstof te gebruiken voor de vervaardiging van nieuwe producten die 100% recyclebaar zijn. Er zijn hier verschillende producten voor in gedachte, de focus in dit project ligt op de productie van een dienblad dat 100% biobased is waarvan 30% recyclet. Voor dit project resulteert dit in een reductie in het gebruik van fossiele grondstoffen van 95,5 ton per jaar, een reductie van nieuwe biobased kunststoffen van 28,7 ton per jaar en een inzet van 28,7 ton gerecyclede reststromen die tot op heden hoofdzakelijk verbrand worden. Voor dit project zal dit dan ook resulteren in een reductie van 477 ton CO2 per jaar. Koffie staat centraal in ons circulaire ketenproject Nederland is een koffieland, nergens ter wereld wordt zo veel koffiegedronken als in Nederland: 2,4 koppen per dag per hoofd van de bevolking. De kwaliteit van de koffie houdt ons ook bezig en is een veel besproken onderwerp voor bij de koffiemachine. Kortom in dit circulaire ketenproject staat de koffieketen centraal.

Om het doel te kunnen bereiken zullen de deelnemers gedurende de projectperiode diverse activiteiten gaan verrichten.

Deze activiteiten zijn o.a. gericht op diverse experimentele ontwikkelingen zoals:

  • Het verwerkingsproces van koffieresidu en biobases kunststof tot granulaat
  • Productontwikkeling • De vervaardiging van producten middels spuitgieten
  • Organisatieontwikkeling en logistiek Productontwikkeling Nadruk bij de productontwikkeling zal naast het uitwerken van de businesscase ook op het ontwerpen en vormgeven van het eindproduct. In dit geval een dienblad dat 100% biobased is waarvan 30% recyclet.

Er zal vooraf de nodige ontwikkel- en onderzoeksuren gemaakt moeten worden om het productieproces rondom het spuitgieten vorm te geven. Zo zal er geëxperimenteerd moeten worden met het recept en de productiemethode om een sterk en duurzaam product tot stand te brengen dat vele jaren meegaat en aan het eind van zijn levensduur weer te recyclen is. Organisatie innovatie en logistiek Concreet zal gekeken moeten worden hoe organisatorisch het eindproduct dat gefabriceerd wordt bij de spuitgieterij, afgewerkt kan worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij AC de Branderij. Daarnaast is het belangrijk om samen met de deelnemers het proces rondom het transport, bewerking en verwerking van het koffieresidu te verkennen en vorm te geven.

De gewenste uitkomst van het project is meerledig, met dit project beogen we de volgende uitkomsten te bereiken:

  • Nieuwe circulaire producten op de markt te brengen;
  • Duurzamere koffieketen; 477 ton co2 reductie en 95,5 ton minder grondstofverbruik per jaar.
  • Meer bewustwording bij onze klanten
  • Uitbreiding bedrijfsactiviteiten van onze ketenpartners
  • Blijvende samenwerking tussen de ketenpartners

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.