Aanvraag SET Covid-19 2.0 door Huisartsenpraktijk Het Bolwerk Franeker | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraag SET Covid-19 2.0 door Huisartsenpraktijk Het Bolwerk Franeker

Huisartsenpraktijk Het Bolwerk heeft de ambitie om op brede basis de reeds bestaande E-Health uit te breiden om in de Covid-19 periode en in de toekomst de uitdagingen waar de eerste lijn mee te maken zal krijgen nog beter het hoofd te kunnen bieden. E-Health zal ingezet worden op de volgende gebieden: • Beeldbellen zal door praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en huisartsen ingezet worden voor consultvoering, zodat kwetsbare patiënten de praktijk minder vaak hoeven te bezoeken, zodat zij minder risico lopen op besmetting met Covid-19 en minder belast worden in deze tijden. De POH-S is 65 uur per week werkzaam, de POHGGZ 22 uur per week. In principe komt elke 18+er in aanmerking voor consultatie door de huisarts. Hoeveel dit in de praktijk zullen zijn, is lastig in te schatten. • Zelfmanagement wordt gestimuleerd door patiënten thuis metingen te laten verrichten. Patiënten lenen bloeddruk-, saturatie- en glucosemeters van de huisartsenpraktijk en bespreken de uitslagen op afstand met de POHS. Streven is om minimaal 20 uur van de consulten (= 23%) te vervangen door consulten op afstand. Begeleiding van patiënten met hartfalen zal in de toekomst wellicht toenemen, aantallen zijn op dit moment nog niet in te schatten. • Thuiswerken wordt mogelijk gemaakt voor zowel assistentes, praktijkondersteuners als huisartsen. Daardoor kunnen wij de 1,5 meter richtlijn voor personeel beter borgen en vangen we kwetsbaarheden in de organisatie beter op bij uitval door Corona gerelateerde symptomen of ziekte in het gezin, doordat dergelijke medewerkers vanuit huis het werk voort kunnen zetten. • Middels het patiënten portaal Mijngezondheid.Net (MgN) kunnen patiënten hun eigen dossier inzien en middels een beveiligde verbinding kunnen ze vragen stellen aan hun zorgverlener. Gebruik van MgN zal nog meer worden gestimuleerd om de druk op de telefonische bereikbaarheid te verlagen, zelfmanagement en betrokkenheid van de patiënt te bevorderen en bezoek aan de balie te voorkomen. Doel hierbij is dat 50% van de 18+ers aangesloten is bij MgN. Hiertoe zal een promotie campagne worden opgestart. Voor bovenstaande plannen vergen de nodige investeringen in scholing, aanpassingen in de huidige werkwijze en aanschaf van benodigde hard- en software. Aangezien de plannen breed gedragen worden door het hele team, bestaat de overtuiging dat deze manier van werken ook voor de toekomst vele voordelen zal opleveren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.