Activiteitenplan SET Covid-19 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Activiteitenplan SET Covid-19 2.0

De Corona crisis heeft het digitaal behandelen binnen Reinier van Arkel een enorme boost gegeven. Nu de maatregelen versoepelen neemt het gebruik van het digitaal behandelen af. Reinier van Arkel wil dit juist een goed vervolg geven door het in te bedden in de structuur van de organisatie. E-Health toepassing: Reinier van Arkel werkt onder andere met het behandelplatform van Minddistrict als middel voor de digitale zorg. Reinier van Arkel wil de digitale zorg inbedden in het zorgproces. Dit geeft uitdagingen op strategisch, tactisch en organisatorisch niveau. Hieronder worden deze kort benoemd. Strategisch: Herzien van de visie op en doelen van digitale zorg. Dit als gevolg van de boost die de digitale zorg door Covid-19 gekregen heeft. Tactisch: Inbedden van de digitale zorg in de zorgprogramma’s en benoemen van KPI’s voor de digitale zorg. Operationeel: In het begin van de Corona tijd heeft Reinier van Arkel 42 digicoach aangesteld. Taak van de digicoach is het begeleiden van collega’s bij het bieden van digitale zorg. Deze personen zijn daarvoor niet opgeleid. Voor de borging van de digitale zorg in de organisatie is de rol van de digicoach cruciaal. Zij dragen bij aan het vergroten van de digivaardigheden van hun collega’s. Reinier van Arkel wil daarom de komende periode vooral de focus leggen op de kwaliteit van de digicoaches. Zodat zij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de digivaardigheid van alle medewerkers en het gedachtegoed met betrekking tot de digitale zorg kunnen uitdragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.