Advanced Scenario Management - Phase 2 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Advanced Scenario Management - Phase 2

Doel:
Dit project gebruikt een big-data benadering in een GIS model om een tool te ontwikkelen voor ontwerp van de elektriciteits-infrastructuur die nodig is in de toekomstige situatie waarin opwekking en opslag op lokaal, districts- en centraal niveau, variabele tarieven, en capaciteit van transport- en distributienetwerken factoren zijn in een stelsel van complexe afhankelijkheden.

Korte omschrijving:
De big-data benadering van ASM-1, waarbij databases vanuit verschillende bronnen op dezelfde GIS basis zijn gebracht, wordt zodanig sterk uitgebreid, dat betekenisvolle scenario berekeningen gedaan kunnen worden, die waarde creëren voor netwerk bedrijven, beleidsmakers, prosumenten en andere publieke en private organisaties. Qua methodiek om informatiestromen te verbinden bouwen we voort op de resultaten van CERISE-SG. Het kernwoord in het voorgaande is scenario berekeningen.

Hiermee kunnen vragen beantwoord worden van het type: “stel dat de elektriciteitsprijs en de prijs voor opslag zich zo en zo ontwikkelen, wat betekent dat voor de afweging tussen investering in netverzwaring of in opslagcapaciteit”. De activiteiten in het project bestaan uit achtereenvolgens:
1. kwalitatief en kwantitatief op het benodigde niveau brengen van de databases;
2. ontwikkelen van input scenario’s ten aanzien van capaciteit duurzame stroom (m.n. wind en zon), potentieel duurzame stroom (m.n. zon en wind), economische groei, elektriciteitsvraag en –tarieven;
3. ontwikkelen van output scenario’s vanuit het perspectief van het energiesysteem en vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Aanleiding:
Uit het energierapport en de energiedialoog kan de verwachting worden opgemaakt dat in de komende Energieagenda de ambities in de gebouwde omgeving nog explicieter worden gemaakt. Dit vraag om nieuwe, meer gedetailleerde informatie over energiegebruik binnenshuis en op gridniveau (kwartier en apparaat specifiek wordt belangrijk).

Eén van de belangrijkste vraagstukken in de energietransitie is een toenemende behoefte aan flexibiliteit die hand-in-hand gaat met systemen en methodes om energiestromen te beheersen. In het toekomstige elektriciteitssysteem nemen ook gebruikers beslissingen die invloed hebben op beheersing en balancering van het elektriciteitsnet. Het projectvoorstel ASM-2 bouwt voort op de eerdere projecten ASM-1, WIM-PICO en CERISE-SG. Partners vanuit deze projecten (i-Real, Geodan, Universiteit Utrecht, ECN) slaan de handen ineen in ASM-2, ondersteund door Alliander.

Resultaat:
Resultaat van het project bestaat uit een GIS gebaseerd stelsel van databases (big-data) en scenario berekeningen op basis daarvan van potentieel duurzame stroom, capaciteit duurzame stroom, economische groei, elektriciteitsvraag en –tarieven, gelijktijdigheidsvraagstukken en (lokale) opslag, die inzicht geven in de dynamiek van het elektriciteits-systeem.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.